НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 
 
 
 
 

Організатор конференції

ГО «Медичні Стратегії України»

При підтримці

Харківського національного медичного університету (ХНМУ)

29 – 30 вересня 2021 року

Науково-практична конференція
«Коморбідний пацієнт у міждисциплінарному аспекті»
з ON-LINE ТРАНСЛЯЦІЄЮ НАЖИВО на всі регіони України,
а також з можливістю безкоштовного додаткового перегляду запису он-лайн конференції.

Цей захід кваліфікується не як дистанційна, а як Науково-практична конференція
з онлайн-трансляцією, тому кожен учасник отримує 10 балів
для врахування їх при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії
відповідно до наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 року за умовах участі у додаткових тренінгах.

Місце проведення:
Карта

On-Line

трансляція наживо

 
 

До початку залишилось:

00 Дні

00 Години

00 Хвилини

00 Секунди

Зареєструватися
Ми обговорюємо
Коморбідність в клінічній практиці: мультифакторний підхід лікування
Складність діагностичної та терапевтичної стратегії ведення коморбідних пацієнтів
Клінічну та прогностичну значимість коморбідності
Проблему поліпрагмазії при коморбідних захворюваннях та їх потенційно негативні наслідки
Основні медично-правові аспекти сучасної медицини
Імплементацію сучасних брендів у кейс практикуючого лікаря

і ряд інших питань, значущих для практикуючого лікаря

Ми запрошуємо
Терапевтів
Ендокринологів
Сімейних лікарів
Кардіологів
Гастроентерологів
Ревматологів
Дієтологів
Невропатологів

а також усіх небайдужих до майбутнього
 

Научная программа конференции
29вересня
Чижова
Валентина
Петрівна

д.м.н., гол.наук.співробітник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМНУ», м.Київ

11.00 - 11.30

Коморбідний пацієнт в практиці лікаря -терапевта: геріатричні аспекти

Гріднєва
Світлана
Вікторівна

к.мед.н., доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини ХНУ ім.В.Н.Каразіна, лікар-гастроентеролог, м.Харків

11.30 - 12.00

Диференціальна діагностика болю в грудній клітці у пацієнтів з коморбідною патологією та її особливості в період пандемії COVID-19

Невойт
Ганна
Володимирівна

к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів ННІПО ПДМУ, м.Полтава

12.00 - 12.30

Короткий запис варіабельності ритму серця у коморбідних хворих на неінфекційні захворювання

Олійник
Марія
Олександрівна

к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології ХНМУ, лікар-ревматолог, м.Харків

12.30 - 13.00

Ревматоїдний артрит і вірусні гепатити. Тактика лікаря- ревматолога

Трипілка
Світлана
Анатоліївна

к.м.н., доцент, головний спеціаліст по ревматології ДОЗ ХОДА, м.Харків

13.00 - 13.30

Подагра і гіперурикемія, що потрібно і що не потрібно робити

Паньків
Володимир
Іванович

д.м.н., професор, Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, керівник відділу, Заслужений лікар України, м.Київ

13.30 - 14.00

Профілактика і шляхи корекції клімактеричних розладів у жінок з цукровим діабетом 2-го типу

Курінна
Олена
Григорівна

ст.наук. співробітник ДУ “Національний інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”, лікар-терапевт І кат., гастроентеролог, дієтолог, м.Харків

14.00 - 14.30

Ожиріння – недооцінене захворювання ХХІ сторіччя

Гончарова
Ольга
Аркадіївна

д.м.н., професор, професор кафедри ендокринології, ХМАПО, м.Харків

14.30 - 15.00

Плейотропні ефекти ліраглутиду як підстава для його використання при коморбідних станах

Комарчук
Єгор
Вікторович

к.мед.н, хірург вищої категорії, асистент кафедри торакоабдомінальної хірургії ХМАПО, м.Харків

15.00 - 15.30

Місце мініінвазивної хірургії та ендоскопії в лікуванні ожиріння

Комарчук
Віктор
Васильович

д.м.н., доцент кафедри торакоабдомінальної хірургії ХМАПО, хірург вищої категорії, м.Харків

15.00 - 15.30

Місце мініінвазивної хірургії та ендоскопії в лікуванні ожиріння

Гріднєв
Олексій
Євгенійович

д.м.н., ст.наук.співробітник ДУ “Національний інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”, м.Харків

15.30 - 16.00

Перспективи трансплантації фекальної мікробіоти при лікуванні коморбідних пацієнтів із захворюваннями, асоційованими з порушенням метаболізму

Гріднєв
Олексій
Євгенійович

д.м.н., ст.наук.співробітник ДУ “Національний інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”, м.Харків

16.00 - 16.30

Консервативні можливості впливу на камнеутворення у біліарному тракті

Джанелідзе
Давід
Теймуразович

д.мед.н., лікар-гастроентеролог, лікар-ендоскопіст, Гастроцентр Олімед, м.Київ

16.30 - 17.00

Пацієнти з ураженням тонкої кишки. Труднощі диференціальної діагностики

Полозова
Любов
Георгіївна

к.м.н, доцент, лікар вищої категорії, клініка ендокринології “Беркана”, м.Харків

17.00 - 17.30

Гостра недостатність надниркових залоз: руйнуємо стереотипи

30вересня
Бугайова
Олена
Валеріївна

к.мед.н., доц.каф.медичної генетики ХНМУ, лікар-генетик “Міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр – центр рідкісних (орфанних) захворювань”, м.Харків

11.00 - 11.30

Хвороба Гоше в сучасній лікарській практиці. Діагностика та лікування

Шеховцова
Юлія
Олександрівна

к.м.н., зав. гастроентерологічним відділенням КП “Обласна клінічна лікарня”, м.Харків

11.30 - 12.00

Медікаментозно-індуковані ураження печінки: актуальні питання діагностики та лікування

Височина
Ірина
Леонідівна

д.м.н., професор, зав. кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ “ДМА” МОЗ України, лікар-педіатр вищої категорії, м.Дніпро

12.00 - 12.30

Реабілітація пацієнтів з постковідним синдромом (post covid-19 condition). За чим стежимо, що не випускаємо. Погляд сімейного лікаря

Макєєва
Марина
Анатоліївна

к.м.н, доцент, ст.наук.співробітник, директор дослідницького центру, провідний спеціаліст з питань неврології ЄУФМ, лікар-невролог вищої категорії, м.Харків

12.30 - 13.00

Реабілітація хворих з цереброваскулярною патологією при органічних неврологічних розладах і постковідному синдромі

Гріднєв
Олексій
Євгенійович

д.м.н., ст.наук.співробітник ДУ “Національний інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”, м.Харків

13.00 - 13.30

Iнфекцiя Covid-19: у фокусi кишкова мiкробiота

Філіппова
Олександра
Юріївна

д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, Дніпропетровська медична академія, член правління UGA, м.Дніпро

13.30 - 14.00

Клінічні характеристики коморбідного перебігу хронічного панкреатиту і артеріальної гіпертензії

Бондаренко
Андрій
Володимирович

д.м.н., професор кафедри інфекційних хвороб ХНМУ, лікар-інфекціоніст вищої категорії, м.Харків

14.00 - 14.30

Лабораторна діагностика уражень печінки у хворих на COVID-19

Афанасьєва
Оксана
Олександрівна

к.мед.н., доц.каф.педіатрії №2 ХНМУ, лікар вищої категорії з педіатрії, дитяча гематологія, м.Харків

14.30 - 15.00

Хвороба Гоше: клінічні випадки

Зима
Олександр
Тарасович

к.юр.наук, доцент каф.адміністративного права Нац.юр. академії України ім.Я.Мудрого, керівник сертифікатної програми «Медичне право», м.Харків

15.00 - 15.45

Інформована згода: сутність та правові спори

Юшко
Алла
Миронівна

доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м.Харків

15.45 - 16.30

Відповідальність за неналежне виконання
професійних обов’язків лікарями

Вартість участі
29 - 30 вересня
475грн
Участь у науково-практичнії конференції
Доступ до on-line трансляції
Перегляд трансляції конференції протягом 14 днів на сайті конференції
Можливість задати питання лектору в загальному чаті під час on-line трансляції
Сертификат участника10балів
додаткові формати участі
ON-LINE

трансляція

Вільний учасник

 

  • доступ до on-line трансляції
  • перегляд трансляції конференції протягом 14 днів на сайті конференції
  • без сертификату

 

Умови БЕЗКОШТОВНОЇ участі
у наступній науково-практичної конференції 24-25 листопада 2021 року

Сучасні аспекти раціональної антимікробної терапії

  • присутність та відзначення не меньш 2 разів ПІБ++ щодня під час он-лайн трасляції науково-практичної конференції 29-30 вересня «Коморбідний пацієнт у міждисциплінарному аспекті»
  • активна участь у чаті з питаннями до спікерів
Обов`язкова реєстрація

* поля форми є обов'язковими для заповнення

Залиште нам свої контакти
і ми обов’язково зв’яжемося з вами
для підтверждення проходження реєстрації

Участь у науково-практичнії конференції з отриманням сертифікату 10 балів (475 грн)Формат «Вільний учасник» - без сертифіката

ТакНі

 
 
 
 
 
 
 
 

Заповнюючи реєстраційну форму, надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних, в тому числі для їх передачі третім особам

Партнери
Організатор

ГО «МЕДИЧНІ СТРАТЕГІЇ УКРАІНИ»
www.msu.net.ua

За загальними організаційними питаннями звертайтеся до Оргкомітету:
Олена
msukharkov2020@gmail.com
Online
ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО

Технічні партнери: ТОВ «Медичні стратегії України», ФОП Сивашенко В.Ф.