On-line трансляція наживо

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ВЕДЕННЯ КОМОРБІДНОГО ПАЦІЄНТА –

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів
та науково-практичних конференцій МОЗ України,
які проводитимуться у 2020 році

2 дні для спілкування
та обміну досвідом

20+актуальних доповідей

Організатори конференції

ГО «Медичні Стратегії України»

При підтримці

ГО «Українська асоціація медичної освіти»

30 вересня – 1 жовтня 2020 року

З уваги на протиепідемічні заходи стосовно поширення коронавірусної інфекції та
непрогнозованість ситуації, Громадська організація «Медичні стратегії України» за підтримці
ГО «Українська асоціація Медичної освіти» винесла рішення реалізувати науково-практичну
конференцію «Актуальні питання ведення коморбідного пацієнта – міждисциплінарний підхід»
з ON-LINE ТРАНСЛЯЦІЄЮ НАЖИВО на всі регіони України за запланованими датами,
а також з можливістю безкоштовного додаткового перегляду запису он-лайн конференції.

Цей захід кваліфікується не як дистанційна, а як Науково-практична конференція
з онлайн-трансляцією, тому кожен учасник отримує 20 балів
для врахування їх при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії
відповідно до наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 року за умовах участі у додаткових тренінгах.

Місце проведення:
Карта

On-Line

трансляція наживо

 
 

До початку залишилось:

00 Дні

00 Години

00 Хвилини

00 Секунди

Зареєструватися
Ми обговорюємо
Коморбідність в клінічній практиці: мультифакторний підхід
Складність діагностичної та терапевтичної стратегії ведення коморбідних пацієнтів
Клінічну та прогностичну значимість коморбідності
Проблему поліпрагмазії при коморбідних захворюваннях та її потенційно негативні наслідки
Поліморбідного пацієнта — особливості психоемоційних проявів
Імплементацію сучасних брендів у кейс практикуючого лікаря

і ряд інших питань, значущих для практикуючого лікаря

Ми запрошуємо
Педіатрів
Терапевтів
Гастроентерологів
Невропатологів
Сімейних лікарів
Ендокринологів
Кардіологів

а також усіх небайдужих до майбутнього
 

В ході конференції відбудеться дискусійна панель від практикуючих юристів:

– Права лікаря за вітчизняним законодавством

– Злочини у сфері охорони здоров’я: загальний огляд

Наукова програма конференції
Модератори конференції
Філіппова
Олександра
Юріївна

д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, Дніпропетровська медична академія, член правління UGA

Шеховцова
Юлія
Олександрівна

к.м.н., зав. гастроентерологічним відділенням КП “Обласна клінічна лікарня”, м. Харків

Зима
Олександр
Тарасович

к.юр.наук, доцент каф.адміністративного права Нац.юр. академія України ім.Я.Мудрого, керівник сертифікатної програми «Медичне право»

Ріга
Олена
Олександрівна

д.м.н., професор, професор кафедри педіатрії №1 та неонатології, Харківський національний медичний університет, міжнародний тренер EPEC-P

30 вересня
Філіппова
Олександра
Юріївна

д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, Дніпропетровська медична академія, член правління UGA

13.30 - 14.00

Коморбідність як проблема сучасної медицини: етапи формування, чинники ризику, складність діагностичної і терапевтичної стратегії ведення поліморбідного пацієнта

Гончарова
Ольга
Аркадіївна

д.м.н., професор, професор кафедри ендокринології, ХМАПО

14.00 - 14.20

Місце селену у моніторінгу цукрового діабету 2 типу з позиції коморбідності

Кузнецов
Ігор
Володимирович

к.м.н., доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики ХМАПО, зав. кардіологічного відділення КП “Обласна клінічна лікарня”, м. Харків

14.25 - 14.55

Особливості антікоагуляційної та тромбоцитарної терапії у коморбідних пацієнтів в практиці сімейного лікаря

Паньків
Володимир
Іванович

д.м.н., професор, Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, керівник відділу, Заслужений лікар України

15.00 - 15.25

Субклінічний гіпотиреоз, метаболічний синдром і COVID-19

Звягінцева
Тетяна
Дмитрівна

д.м.н., професор, завідувач кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), член правління UGA

15.30 - 16.00

Майстер – клас. Нова роль Н.pylory у розвитку коморбідної патології

Гартовська
Ірина
Радомирівна

к.м.н., доцент каф.гематології та трансфузіології НМАПО ім.Шупика,
зав.від.гематології Київського ООД, Голова Асоціації гематологів України, Заслужений лікар України

16.05 - 16.35

Хвороба Гоше: основні клінічні симптоми

Кучкова
Ольга
Юріівна

к.м.н., асистент каф.анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО, зав.гематологічного відділення КНП “Обласний центр онкології”

16.40 - 17.00

Залізодефіцитна анемія: методи діагностики та способи корекції

Шеховцова
Юлія
Олександрівна

к.м.н., зав. гастроентерологічним відділенням КП “Обласна клінічна лікарня”, м. Харків

17.05 - 17.25

Значення синдрому підвищеної епітеліальної проникності в патогенезі коморбідних станів

Височина
Ірина
Леонідівна

д.м.н., професор, зав. кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «ДМА» МОЗ України

17.30 - 17.50

Синдром перехрещення метаболічних порушень печінки і континууму серцево-судинних захворювань – як допомогти пацієнтові? Вибір сімейного лікаря

Філіппова
Олександра
Юріївна

д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, Дніпропетровська медична академія, член правління UGA

17.55 - 18.25

Майстер – клас. Аутоімунний гепатит: як уникнути помилки і що повинен знати клініцист на етапах діагностики і лікування

Дискусійна панель від юристів

Зима
Олександр
Тарасович

к.юр.н., доцент каф.адмін.права НЮУ ім.Я.Мудрого, кер.сертифікатної програми «Медичне право»
 
 

18.30 - 19.10

Права лікаря за вітчизняним законодавством
 
 

Байда
Антон
Олександрович

к.юр.н. зі спеціальності кримінальне право та кримінологія; НЮУ ім.Я.Мудрого
 
 

19.10 - 19.50

Злочини у сфері охорони здоров’я: загальний огляд
 
 

1жовтня
Філіппова
Олександра
Юріївна

д.мед.наук, професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, Дніпропетровська медична академія, член правління UGA

13.30 - 14.00

Фенотипічні образи пацієнта з НАЖХП в практиці сімейного лікаря і гастроентеролога

Шеховцова
Юлія
Олександрівна

к.м.н., зав. гастроентерологічним відділенням КП “Обласна клінічна лікарня”, м. Харків

14.05 - 14.35

Замісна терапія зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози

Мороз
Світлана
Міхайлівна

доцент, зав. психосоматичним центром, д.м.н., Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро
 
 

14.40 - 15.10

Психосоматичні підходи в роботі сімейного лікаря
 
 

Семінар. Міфічні або спірні діагнози в педіатрії: тактика лікаря первинної ланки

Пеньков
Андрій
Юрійович

к.м.н., Президент Східноукраїнської Академії Педіатрії, член International Children’s Palliative Care Network

15.30 - 16.00

Синдром уразливої дитини

Ріга
Олена
Олександрівна

д.м.н., професор, професор кафедри педіатрії №1 та неонатології, Харківський національний медичний університет, міжнародний тренер EPEC-P

16.10 - 16.40

Результати пілотної оцінки стану здоров’я дітей раннього віку в будинках дитини: міфічні діагнози – проблема будинку дитини або в цілому педіатрії (при підтримці Куріліної Т.В.)

Куріліна
Тетяна
Валеріївна

д.м.н., професор, каф.педіатрії -2 НМАПО  ім.П.Л.Шупика, експерт ESPGHAN з нутритивного забезпечення в педіатрії

16.10 -16.45

Результати пілотної оцінки стану здоров’я дітей раннього віку в будинках дитини: міфічні діагнози – проблема будинку дитини або в цілому педіатрії

Макєєва
Наталія
Іванівна

д.м.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії №2, Харківський національний медичний університет
 

16.50 - 17.20

Міфічні діагнози в дитячій нефрології
 

Одінцова
Олена
Юріївна

дитячий невролог, лікар функціональної діагностики, амбулаторія “Педіатр плюс”, Обл.спец.будинок дитини “Гіппократ”
 

17.30 - 18.00

Міфічні діагнози і наслідки їх лікування в дитячій неврології
 

Мілютіна
Вікторія
Василівна

дир.Північного міжрегіонального департаменту Національної Служби Здоров’я України, член Громадської Ради при МОЗ України
 

18.10 - 18.40

Австралійська система кодування діагнозів DRG, що має знати лікар
 

Вартість участі
1 вересня - 29 вересня
695грн.
У вартість реєстраційного внеску входить:
Доступ до on-line трансляції
Перегляд трансляції конференції протягом 14 днів на сайті конференції
Можливість задати питання лектору в загальному чаті під час on-line трансляції
Сертифікат учасника 20бали
додаткові формати участі
ON-LINE

трансляція

ВІЛЬНИЙ УЧАСНИК

 

  • доступ до on-line трансляції
  • перегляд трансляції конференції протягом 14 днів на сайті конференції
  • без сертификату

 

Обов`язкова реєстрація

* поля форми є обов'язковими для заповнення

Залиште нам свої контакти
і ми обов’язково зв’яжемося з вами
для підтверждення проходження реєстрації

Участь у науково-практичної конференції з семінаром з отриманням сертифікатів 20 балів (450 грн)Формат «Вільний учасник» - без сертифіката

ТакНі

 
 
 
 
 
 
 

Заповнюючи реєстраційну форму, надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних, в тому числі для їх передачі третім особам

Партнери
Організатор

ГО «МЕДИЧНІ СТРАТЕГІЇ УКРАІНИ»
www.msu.net.ua

За загальними організаційними питаннями звертайтеся до Оргкомітету:
Наталя
msukasyanovanat@gmail.com
Оргкомитет
msukharkov2020@gmail.com
Online
ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО

Технічні партнери: ТОВ «Медичні стратегії України», ФОП Сивашенко В.Ф.